O WYDZIALE

Studia stopnia pierwszego (S1) trwają 7 semestrów (3,5 roku) i dają przyszłemu absolwentowi tytuł inżyniera, z kolei studia stopnia drugiego trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się tytułem magistra inżyniera. W przypadku studiów niestacjonarnych czas nauki jest o semestr dłuższy (N1 – 8 semestrów, N2 – 4 semestry), co wynika z prowadzenia zajęć w formie zjazdów, głównie w soboty i niedziele.

WTiICh jako jedyny Wydział na ZUT posiada najwyższą kategorię naukową przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oferującą szeroki wachlarz prac badawczych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Realizowana na WTiICh tematyka badań naukowych, umożliwia zaoferowanie studentom szerokiej oferty dydaktycznej prowadzonej przez specjalistów z chemii, nanotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej oraz inżynierii materiałowej. Realizowane na Wydziale kierunki badań wpisują się w najnowsze światowe trendy, co przekłada się na uzyskiwanie licznych grantów naukowych.

al. Piastów 42
71-065 Szczecin

+48 91 449 49 64 (telefon)
+48 91 449 46 36 (fax)

WTiICh posiada również znaczne sukcesy w obszarze tworzenia własności intelektualnej. Pracownicy Wydziału uzyskali ponad 1000 patentów, a uzyskane wynalazki są cenione w środowisku międzynarodowym i zdobywają nagrody na międzynarodowych wystawach innowacji.

WTiICh czynnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co przekłada się na możliwość zdobywania przez studentów doświadczenia w zakładach przemysłowych w ramach realizowanych praktyk zawodowych (np. Synthos S.A., Poliolefins S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Polcar Sp. z o.o., ESC Global Sp. z o.o., Remix S.A., CINTE Sp. z o.o., UDT Oddział w Szczecinie, PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Fosfan S.A., Tele-Fonika Kable S.A., Gaz System S.A., LOTOS S.A., Orlen S.A., PLNG S.A.). Odbyte praktyki, jak również staże naukowe pozwala na wykształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w kraju i zagranicą.

WTiICh rozwija również infrastrukturę naukowo-badawczą, która jest stosowana do wykonywania badań naukowych, jak również kształcenia oraz czynnie pozyskuje środki finansowe, które celowane są na poprawę oferty i jakości kształcenia. W ramach projektu „ZUT 2.0 – nowoczesny zintegrowany uniwersytet” WTiICh zorganizował dla studentów Uczelni, w szczególności dla studentów kształcących się na WTiICh, pracownię FabLab (Fabrication Laboratory), miejsca do twórczego korzystania z nowoczesnych technologii do prototypowania. W 2018 r. kierunek chemical engineering, jako pierwszy i jedyny kierunek z ZUT, pojawił się w prestiżowym rankingu Academic Ranking of World Universities. W 2020 r. propozycja WTiCh, dotycząca utworzenia Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania, została wpisana na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Planowane Centrum będzie służyć nie tylko naukowcom, ale również podmiotom zewnętrznym, w tym organizacjom przemysłowym w celu osiągania doskonałości w badaniach i innowacjach w obszarze zaawansowanych materiałów (nanomateriałów, biomateriałów, nanokompozytów, struktur hybrydowych, innowacyjnych materiałów funkcjonalnych) oraz w nowych technologiach ich produkcji.

WTiICh dzięki podpisanym umowom i porozumieniom z uczelniami zagranicznymi, umożliwia studentom odbycie części studiów w ramach programu Erasmus+. Od roku 2016 r. ZUT i WTiICh posługuje się logiem HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy, co przekłada się na jakość kształcenia studentów.

Grupa Azoty, Rafineria w Schwedt, Świnoujście LNG Terminal... Trafisz tam, dzięki nam!

ul. Piastów 42
71-065 Szczecin

+48 91 449 49 64 (telefon)
+48 91 449 46 36 (fax)

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87