O WYDZIALE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest najstarszym wydziałem byłej Akademii Rolniczej. W strukturze wydziału jest 7 katedr. Terenową bazę badawczą stanowią: Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku, Meteorologiczna Stacja Doświadczalna w Lipniku oraz Ogrodnicza Stacja Badawcza w Ostoi. Wydział kształci studentów na 6 kierunkach i 10 specjalnościach. Ponadto na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe: florystyka, melioracje wodne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami. W ciągu 65 lat istnienia Wydział wypromował ponad 19 tysięcy absolwentów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin. Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Studiuj z nami.
Twórz z nami przyszłość.

ul. Słowackiego
71-434 Szczecin

+48 91 449 62 50
+48 91 449 62 62

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87