O WYDZIALE

Wydział posiada nowoczesne laboratoria badawcze i infrastrukturę dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Jest jednym z największych wydziałów Uczelni z siedemdziesięcioletnią tradycją akademicką. Proces kształcenia ściśle koreluje z potrzebami otoczenia przemysłowego. Wydział kształci inżynierów zgodnie z koncepcją rewolucji przemysłowej „Industry 4.0”.
Na Wydziale prężnie działają studenckie koła naukowe zrzeszające liczne grono studentów, a w ramach programu Erasmus zapewnia się studentom polskim i zagranicznym zdobycie specjalistycznej wiedzy i międzynarodowego doświadczenia akademickiego. Absolwenci Wydziału zasilają kadry inżynierskie i menedżerskie zakładów przemysłowych w regionie zachodniopomorskim, w kraju i na świecie. Zajmują często wysokie stanowiska i odnoszą sukcesy w prywatnej działalności gospodarczej.

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87