O WYDZIALE

Wydział Informatyki to jedyny w Polsce Północnej, od Berlina po Gdańsk, wydział posiadający najwyższe uprawnienia akademickie w dyscyplinie informatyka – doktoryzujemy i habilitujemy. Prowadzimy na wysokim poziomie (wg Polskiej Komisji Akredytacyjnej, firm z branży IT oraz naszych absolwentów) kształcenie w stopniu inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Co roku Wydział opuszcza około 250 absolwentów, których natychmiast, bez wyjątku, wchłania rynek pracy lub też otwierają oni swoje informatyczne firmy wzbogacając dynamicznie rosnący rynek IT Szczecina, Europy i świata. Kadry, które kształci Wydział, przygotowane są nie tylko do zaspokajania bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego. Studenci WI wyposażeni są w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się szeroko pojętej informatyce.

Komputery opanowały świat,
opanuj komputery!

ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

+48 91 449 56 07
(Kancelaria)
+48 91 449 56 70
(Dziekanat)

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87