O WYDZIALE

Wydział Elektryczny posiada ponad siedemdziesięcioletnią tradycję w kształceniu studentów, prowadzeniu badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem przemysłowym. Aktualnie Studenci Wydziału Elektrycznego mają do wyboru studia na trzech kierunkach: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Teleinformatyka. W roku 2019 uzyskane zostały pozytywne oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka obowiązujące do roku akademickiego 2024/2025. Wydział wypromował już około 9000 inżynierów i magistrów inżynierów. Obecnie na Wydziale wiedzę zdobywa prawie 1000 studentów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów.

Programy studiów i wyposażenie laboratoriów studenckich odpowiadają międzynarodowym standardom akademickim. Studia są rozliczane w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Transferem Punktów ECTS, co w połączeniu z ożywioną współpracą Wydziału Elektrycznego z uczelniami z całego świata pozwala na międzynarodową wymianę studentów w ramach programów ERASMUS+, jak też IAESTE. Studenci Wydziału biorą udział w pracy licznych kół naukowych nierzadko ze znaczącymi sukcesami. Wydział zatrudnia około 80 nauczycieli akademickich, w tym ponad 30 z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego m.in. w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika reprezentowanej przez pracowników Wydziału Elektrycznego, a także w częściowo reprezentowanej przez niektórych pracowników Wydziału Elektrycznego dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Priorytetowe kierunki badań prowadzonych na Wydziale Elektrycznym skupiają się wokół: wykorzystania metod elektromagnetycznych w badaniach nieniszczących, innowacyjnych technologii przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii, inżynierii i diagnostyki wysokonapięciowej, modelowania i zarządzania systemami technicznymi i biologicznymi, systemów diagnostyki i sterowania w czasie rzeczywistym, fotoniki oraz optoelektroniki w technice, biomedycynie i telekomunikacji, eksploracji, przetwarzania i transmisji sygnałów oraz danych, przetwarzania i analizy obrazów w technice i biomedycynie.

Wydział Elektryczny od kilku lat współpracuje z wieloma znanymi przedsiębiorstwami działającymi w branży elektrycznej i informatycznej. W ramach podpisanych umów o współpracy nasi studenci mogą już w trakcie studiów, poprzez uczestniczenie w specjalnie przygotowanych kursach, uzyskać dodatkowe kwalifikacje potwierdzone specjalnymi certyfikatami kompetencyjnymi wystawianymi przez naszych partnerów przemysłowych, np. certyfikat Akademii Siemens. W czasie trwania studiów studenci mają również możliwość poznania specjalistycznego oprogramowania, między innymi: AutoCad, SolidWorks, LabView, Pspice, Simplorer, ProTools, Sonolab, Praat, Comsol, Stäubli, IndraWorks Engineering, Totally Integated Automation Portal – Siemens, Automation Studio – B&R, ITS PLC Professional, Proficy Machine Edition – GE. Znajomość tego typu oprogramowania może być ważną kartą przetargową w trakcie procesu rekrutacyjnego w wymarzonym przedsiębiorstwie. Jednocześnie studenci naszego Wydziału mają możliwość uzyskania niezbędnych każdemu elektrykowi uprawnień SEP. Ukończenie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Teleinformatyka umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych z zakresu telekomunikacji, a studia na kierunku Elektrotechnika przygotowują do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Studiując na Wydziale Elektrycznym masz możliwość otrzymania BEZPŁATNIE LEGALNEGO oprogramowania firmy Microsoft. Na każdego studenta naszego Wydziału czeka system operacyjny oraz kompilatory i programy narzędziowe, w tym pakiet Microsoft Office do zainstalowania na swoim osobistym komputerze.

Elektryczny przyciąga.

ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

+48 91 449 44 62

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87