O WYDZIALE

Wydział Ekonomiczny ZUT, przygotowuje Studentów do skutecznego konkurowania na wymagającym rynku pracy. Nasi Absolwenci potrafią sprawnie podejmować decyzje ekonomiczne, rozwiązywać problemy gospodarcze i są cenionymi specjalistami ds. zarządzania. Są wyposażeni w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i funkcjonowania organizacji przy użyciu nowoczesnych technologii.

Znajdują zatrudnienie w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i doradczych, przedsiębiorstwach obrotu nieruchomościami, szacowania nieruchomości, w biurach rachunkowo-podatkowych, instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, a także organizacjach non-profit. Studia na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo przygotują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kadra akademicka dba o rozwój studentów, stale doskonalona jest baza dydaktyczna Wydziału. Kierunki i specjalności korespondują z aktualnymi wymogami rynku. Studenci mogą studiować wybrane przedmioty w językach obcych, oraz brać udział w licznych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych. Mają ponadto możliwość odbycia części studiów na polskich i europejskich uczelniach partnerskich, np. w krajach takich jak Hiszpania, Niemcy, Grecja, Cypr, Węgry, Czechy, Francja i innych.

Studiuj z nami.
Twórz z nami przyszłość.

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

91 449 69 00

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87