O WYDZIALE

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (wcześniej Wydział Budownictwa i Architektury) powstał w 1947 roku jako jeden z trzech pierwszych wydziałów tworzących Szkołę Inżynierską w Szczecinie. Naukę rozpoczęło wówczas 80 studentów. Od tego czasu wiele się zmieniło.

W 1955 Szkoła Inżynierska podniesiona została do rangi Politechniki. W 2009 w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie utworzony został Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Od 1 września 2020 roku, nastąpiło rozdzielenie Wydziału Budownictwa i Architektury na Wydział Architektury i Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Już od ponad 70 lat WBiA kształci poszukiwanych specjalistów inżynierów z zakresu konstrukcji budowlanych, budownictwa drogowego, technologii i organizacji budownictwa, budownictwa energooszczędnego i budownictwa wodnego – po kierunkach Budownictwo i Budownictwo - Inżynier Europejski, z zakresu sieci i instalacji sanitarnych – po kierunku Inżynieria Środowiska - Instalacje Budowlane, oraz architektów – po kierunkach Architektura i Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia.

Na wydziale działają prężenie studenckie koła naukowe. Studenci wyjeżdżają studiować na zagranicznych Uczelniach w ramach programu Erasmus+. Nauka przeplata się z praktyką, rozwija się współpraca z przemysłem. Absolwenci znajdują dobrze płatną pracę w krajowych i zagranicznych firmach budowlanych.

Pamiętaj! Technika cały czas idzie naprzód, lecz choć mody się zmieniają, nowoczesne budynki, wyposażone w nowoczesne instalacje będą powstawać zawsze.

Studiuj z nami.
Twórz z nami przyszłość.

al. Piastów 50
70-311 Szczecin

91 449 43 00​

POBIERZ ULOTKĘ W PDF:

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacjazut@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87