WSPARCIE FINANSOWE
MIASTA I UCZELNI

Studiując na ZUT możesz starać się o różnego rodzaju stypendia, zarówno stypendia Rektora za osiągnięcia w nauce, sporcie, stypendia socjalne i zapomogi.

Miasto Szczecin, będące dużym ośrodkiem akademickim oferuje studentom jak i też ich absolwentom kilka programów wspierających.

Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu. Program stanowi formę wsparcia pracy naukowej kształcących się studentów i doktorantów. Zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, których działalność naukowa wpływa na rozwój Szczecina oraz wpisuje się w cele strategiczne rozwoju miasta.

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

  • wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta,
  • promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu,
  • inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.

Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac:

  • nauki ścisłe i przyrodnicze,
  • nauki humanistyczno-społeczne,
  • nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Program „Dom dla Absolwenta”

„Dom dla Absolwenta” to atrakcyjny program mieszkaniowy miasta realizowany przy udziale szczecińskiego TBS. Jest alternatywną forma zamieszkania, tańszą wobec rynku najmu komercyjnego. Jego celem jest wsparcie absolwentów najbardziej poszukiwanych kierunków szkół i uczelni wyższych oraz osób zatrudnionych na terenie Szczecina w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju. Zakres działań obejmuje wynajem komfortowych mieszkań na preferencyjnych warunkach. Program jest także gwarancją stabilności w opłatach oraz wolności od wszelkich zobowiązań kredytowych.

Program „Dom dla Studenta”

Program „Dom dla Studenta” to wspólny program Szczecina oraz szczecińskiego TBS skierowany do studentów szczecińskich uczelni wyższych na stałe mieszkających poza Szczecinem, którego celem jest stworzenie przyjaznego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w czasie nauki.

Mieszkania wytypowane do programu położone są w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni. Udostępniane lokale są w pełni przystosowane do potrzeb studentów: w pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy i komody. Kuchnia i łazienka są w pełni wyposażone. Wysokość czynszu w studenckim „M” to zwykle ok. 350 złotych na osobę (bez mediów), czyli blisko dwukrotnie taniej niż na rynku prywatnym. Umowy najmu zawierane są na cały okres studiów z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy na koniec roku akademickiego.

Wyobraź sobie przyszłość! Jest wyjątkowa, tak jak Ty. Wyjątkowa jak Twoje marzenia, cele i plany.
W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym stworzymy Twoją przyszłość razem z Tobą. Ty wybierasz kierunek studiów, my projektujemy Twój sukces.
Mamy 1 Cel : Spełnianie marzeń o solidnym
wykształceniu i pewnej karierze zawodowej.
Wyobraź sobie najlepsze studia.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - DOKUMENTY MOŻESZ DOSTARCZYĆ PÓŹNIEJ

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87