BOGATA OFERTA SPORTOWA

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS ZUT) to jednostka międzywydziałowa Uczelni, prowadząca zajęcia dydaktyczne, sportowe oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej i profilaktyki zdrowotnej.

Kompleks sportowy Uczelni zlokalizowany przy ul. Tenisowej 33-35, to enklawa ciszy i spokoju, z charakterystycznym tarasowym usytuowaniem obiektów. Walory naszego obiektu doceniane są przy okazji organizowania wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, które na stałe wpisały się w miejski kalendarz imprez sportowych w Szczecinie.

SWFiS ZUT prowadzi obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków studiów dziennych, a także dla grup zagranicznych.
W ramach WF-u, poza tradycyjnymi zajęciami, organizujemy zajęcia z tenisa ziemnego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia na basenie (w tym nauka
i doskonalenie pływania, aquaaerobic). Jednostka prowadzi również zajęcia
dla pracowników i emerytów Uczelni w ramach promowania
zdrowego stylu życia.

Studenci zainteresowani rozwijaniem posiadanych umiejętności sportowych mają możliwość uczestniczenia w treningach 17 sekcji Klubu Uczelnianego AZS ZUT (KU AZS ZUT). Są to sekcje: aerobiku, badmintona, ergometru wioślarskiego i wioślarstwa, koszykówki kobiet i mężczyzn, lekkoatletyki, narciarstwa, piłki nożnej, tenisa stołowego, pływania, siatkówki kobiet i mężczyzn, szachów, tenisa ziemnego, trójboju siłowego i rugby.
Wyróżniający się członkowie powyższych sekcji reprezentują naszą Uczelnię
w rozgrywkach lokalnych (ligach międzyuczelnianych, Akademickich Mistrzostwach Woj. Zachodniopomorskiego) i ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski). Studenci osiągający sukcesy sportowe mają możliwość uzyskania stypendium sportowego, posiadają dodatkowe ubezpieczenie, a także uczestniczą w wyjazdach o charakterze sportowym i szkoleniowym. Ponadto współorganizując imprezy sportowe (ogólnouczelniane i ogólnopolskie) nabywają umiejętności, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym.

SWFiS ZUT i KU AZS ZUT stwarzają całej społeczności akademickiej szereg możliwości uczestnictwa w życiu sportowym Uczelni. Wspierają aktywność, proponując udział w wielu tematycznych inicjatywach, oto niektóre z nich:

  • otwarte zajęcia dla studentów - w ramach profilaktyki uzależnień
  • regularne spotkania z zumbą
  • Sportowe Otrzęsiny „ZiUTek” dla studentów I-szych roczników
  • akcje i seminaria promujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną
  • turnieje międzywydziałowe (ligi międzywydziałowe) w różnych dyscyplinach
  • cykl biegów przełajowych
  • Dzień Sportu dla studentów, w ramach Juwenaliów.

Zachęcamy wszystkich studentów do łączenia nauki i aktywności fizycznej w czasie studiów.

Wyobraź sobie przyszłość! Jest wyjątkowa, tak jak Ty. Wyjątkowa jak Twoje marzenia, cele i plany.
W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym stworzymy Twoją przyszłość razem z Tobą. Ty wybierasz kierunek studiów, my projektujemy Twój sukces.
Mamy 1 Cel : Spełnianie marzeń o solidnym
wykształceniu i pewnej karierze zawodowej.
Wyobraź sobie najlepsze studia.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - DOKUMENTY MOŻESZ DOSTARCZYĆ PÓŹNIEJ

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87