Terminy rekrutacji

 Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2016/2017

 

1. Rekrutacja w pierwszym terminie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

23.05 - 10.07.2016 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

13.07.2016 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

14.07.22.07.2016 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

26.07.2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

05.08.2016 r.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

23.05 - 17.07.2016 r.

testy kwalifikacyjne

21.07 22.07.2016 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia

26.07.2016 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

26.07.03.08.2016 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

05.08.2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

12.08.2016 r.

2. Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia w pierwszym terminie nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

16.01 - 14.02.2017 r.

testy kwalifikacyjne

15.02 16.02.2017 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

17.02.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

17.02.23.02.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

24.02.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

10.03.2017 r.