Terminy rekrutacji

Harmonogram naboru na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego 2018/2019

 

Rekrutacja w pierwszym terminie

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

21.05 - 08.07.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

11.07.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

12.07.20.07.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

24.07.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

03.08.2018 r.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

21.05 - 17.07.2018 r.

testy kwalifikacyjne (jeśli dotyczy)

19.07 20.07.2018 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

24.07.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

24.07.01.08.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

03.08.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

10.08.2018 r.

 

Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku, gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni, w przypadku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do dnia 06.08.2018 r., zaś na studia stacjonarne drugiego stopnia do dnia 13.08.2018 r.

 

Harmonogram naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2018/2019

 

rejestracja internetowa

14.01 - 12.02.2019 r.

testy kwalifikacyjne (jeśli dotyczy)

13.02 14.02.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

15.02.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

15.02.21.02.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

22.02.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

08.03.2019 r.