Opłaty

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 (tzw. opłaty rekrutacyjne). 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu opłata rekrutacyjna wynosi 75 zł.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych opłata rekrutacyjna wynosi 10 zł

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną powyżej w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych - wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne, 

W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR), każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. 

 

Opłaty można dokonać:

  • w oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
  • w dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy). 
    Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift: WBKPPLPP

Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 3-5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).


Druczek opłaty z indywidualnym nr konta kandydat drukuje z Internetowego Systemu Rekrutacji.