Kierunki i formy studiów

Wydział Techniki Morskiej i Transportu (WTMiT) w roku akademickim 2018/2019 prowadzi rekrutację na I rok następujących studiów wyższych:

 

Kierunek studiów

Formy studiów

stacjonarne

niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Budowa jachtów

S1

-

-

-

Chłodnictwo i klimatyzacja

S1

-

-

-

Inżynieria bezpieczeństwa

S1

-

-

-

Oceanotechnika

S1

S2*

-

-

Transport

S1

S2*

-

-

S1 - studia stacjonarne pierwszego stopnia
S2 - studia stacjonarne drugiego stopnia
N1 - studia niestacjonarne pierwszego stopnia
N2 - studia niestacjonarne drugiego stopnia

*Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego i rozpoczynające się od semestru letniego