1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Transport

Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji.

Studiując kierunek transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bepieczeństwo transportu.

Absolwenci kierunku transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.

Studia na kierunku transport prowadzone są na pierwszym stopniu w formie stacjonarnej i trwają siedem semestrów. Realizowane są w ramach czterech następujących specjalności:

Studia na kierunku transport  prowadzone są także na drugim stopniu (w formie stacjonarnej). Trwają trzy semestry. Realizowane są w ramach trzech następujących specjalności:


Nazwa firmy:

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o

O firmie (profil działalności):

Komunikacja miejska (transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski).

Poszukiwani absolwenci kierunków (szczególne umiejętności jakie powinien posiadać absolwent):

Transport
(umiejętność zarządzania i organizowania transportu, znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie zarobkowego transportu osób, zdolności zarządzania kryzysowego).

Możliwości kariery zawodowej i perspektyw jakie daje podjęcie pracy w firmie:

Możliwość podjęcia pracy w prężnie rozwijającej się firmie, o wysokim standardzie zarządzania, nastawionej na rozwój oraz kształtowanie odpowiedzialności za prawidłowe realizowanie swoich obowiązków przez pracowników.

Strona internetowa: www.sppk.pl


Nazwa firmy:

WILHELMSEN TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.

O firmie (profil działalności):

Wilhelmsen Technical Solutions jest częścią międzynarodowej korporacji Wilhelm Wilhemsen. Naszymi klientami są armatorzy floty handlowej, stocznie, platformy wiertnicze, firmy konsultingowe oraz firmy działające na rynkach lądowych. Zakres naszych dostaw zawiera systemy przeciwpożarowe, systemy ochrony środowiska, systemy wytwarzania azotu, środki bezpieczeństwa, systemy urządzenia do spawania elektrycznego i gazowego, gazy techniczne i czynniki chłodnicze, środki chemiczne, urządzenia do mycia wysokociśnieniowego i inne.

Wilhelmsen Technical Solutions rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1995 roku. Siedzibą główną firmy jest Stobno koło Szczecina. Tu znajduje się nasze europejskie centrum operacyjne oraz światowe centrum zarządzania produktem w zakresie wytwornic azotu.

Poszukiwani absolwenci kierunków (szczególne umiejętności jakie powinien posiadać absolwent):

Oceanotechnika

(Modelowanie i rysowanie w 3D, wiedza i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego, znajomość systemów bezpieczeństwa, umiejętność posługiwania się i korzystania z przepisów, znajomość Autocad, język angielski).

 

Transport

(Wiedza z  zakresu rynku morskiego, zagadnień logistyki, obsługi klienta, język angielski).

 

Inżynieria Bezpieczeństwa
(Znajomość języków obcych (angielski), umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność pracy przy pomocy oprogramowania AUTOCAD, znajomość urządzeń i systemów zabezpieczeń
technicznych).

Możliwości kariery zawodowej i perspektyw jakie daje podjęcie pracy w firmie:

Rozwijanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w zespole doświadczonych specjalistów: projektantów, koordynatorów obsługi klienta, logistyków. Możliwość doskonalenia umiejętności projektowania i pracy z programami inżynierskimi: Autocad, Inventor. Możliwość pracy z systemem ERP i CRM, doskonalenie języka angielskiego w codziennej pracy. Praca przy realizacji międzynarodowych projektów, przy projektowaniu i serwisowaniu technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

www.wilhelmsen.com


Nazwa firmy:

YASHEYA LIMITED

O firmie (profil działalności):

Firma Yasheya Limited z siedzibą w Hong Kongu należąca do Goldenboat Holding funkcjonuje na rynku transportowym od ponad 20 lat. Yasheya Limited jest operatorem logistycznym na rynku globalnym, oferującym przede wszystkim kompleksowe usługi związane  z przemieszczaniem ładunków masowych drogą morską oraz lądowa. Światowy pionier koncepcji CPS (Cargo Parcel Service) polegającej na konsolidacji mniejszych parceli ładunkowych, optymalizacji ich załadunku przy jednoczesnej redukcji kosztów transportu. Yasheya Limited stawia w głównej mierze na wysoką jakość oferowanych usług, innowacyjne koncepcje przemieszczania ładunków, zrównoważony rozwój oraz budowanie współpracy z klientami na zasadzie długofalowej relacji partnerskiej. Siłę firmy Yasheya stanowi międzynarodowy zespół liczący blisko 20 specjalistów z dziedziny transportu.

Poszukiwani absolwenci kierunków (szczególne umiejętności jakie powinien posiadać absolwent):

Transport

(Organizacja procesu transportowego, wiedza z zakresu spedycji, towaroznawstwa. Niezbędna jest umiejętność pozwalająca na szybkie zaznajomienie się z systemami informatycznymi. Firma ma zawsze otwarte drzwi dla młodych, odpowiednio wykształconych i ambitnych osób posługujących się biegle językiem angielskim).

Możliwości kariery zawodowej i perspektyw jakie daje podjęcie pracy w firmie:

Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie.  Pozyskiwanie nowych doświadczeń i pracy w krajowym i międzynarodowym zespole. Możliwe jest  odbycie stażu.

www.yasheya.net