1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Transport

Absolwenci Wydziału Techniki Morskiej i Transportu,

którzy zechcieli podzielić się kilkoma informacjami o sobie

Marta Rosochacka

Marta Rosochacka

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2012

Jednostka dyplomująca: Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

Zatrudnienie: Od 2011 Teknotherm Marine HVAC Sp. z o.o. Obecne stanowisko: Młodszy Inżynier Projektu

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Studia na WTMie umożliwiły mi zdobycie wiedzy z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej od bardzo dobrych specjalistów. Wybór jednostki dyplomującej i promotora (prof. B. Zakrzewskiego) pozwoliły mi na realizację ambitnych tematów prac dyplomowych. Dzięki temu zdobyłam pracę w branży HVAC na początku jako stażysta. Praca we wspomnianej firmie umożliwia mi nieustanne poszerzanie wiedzy technicznej oraz nawiązywanie relacji handlowych z firmami na całym świecie. 


Mateusz Żmuda Trzebiatowski

Mateusz Żmuda Trzebiatowski

inż.

Rok ukończenia studiów: 2015

Jednostka dyplomująca: Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

Zatrudnienie: Ostatni semestr studiów: PHU Elbaco Sp. z o. o. jako Serwisant urządzeń klimatyzacyjnych. Obecnie: Systherm Technik Sp. z o. o. jako Serwisant urządzeń chłodniczych.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Dzięki zdobytej wiedzy, a także uprawnieniom na WTMiT jeszcze na studiach rozpocząłem pracę w firmie PHU Elbaco Sp. z o. o. jako Serwisant urządzeń klimatyzacyjnych. Po obronie pracy inżynierskiej i przeprowadzce do Poznania podjąłem pracę w firmie Systherm Technik Sp. z o. o. na stanowisku Serwisant urządzeń chłodniczych. Będąc studentem na WTMiT możliwy jest wolny dostęp do prasy specjalistycznej krajowej, jak i zagranicznej, co dodatkowo pozwalało mi na zapoznanie się z aktualnościami oraz uzupełnienie swojej wiedzy z obszaru HVAC&R. Prócz tego nauka w KKiTCh umożliwiła mi członkostwo w Towarzystwie Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Szczecin.

Podobno studia to rodzaj szwedzkiego stołu. Niektórzy nie biorą nic , a później narzekają, że są głodni. Przy odpowiednim zaangażowaniu nauka oraz dyplomowanie w KKiTCh pozwala na zaspokojenie wspomnianej potrzeby.


Karolina Szmechel (Zając)

Karolina Szmechel (Zając)

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2011

Jednostka dyplomująca: Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Zatrudnienie: DB Port Szczecin Sp. z o.o. stanowisko: specjalista ds. marketingu. Pracuję w DB Port Szczecin już piąty rok. Studia magisterskie na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu oraz moją praktykę w ówczesnej firmie PCC Port Szczecin Sp. z o.o. zaczęłam w tym samym czasie. Nie sprawiało mi trudności pogodzenie właściwie dwóch kierunków studiów (rok wcześniej zaczęłam studia magisterskie na WZIEU US) i pracy

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Przyswajana wiedza podczas nauki na kierunku transport na Wydziale    Techniki Morskiej i Transportu była bardzo przydatna i pokrywała się ze    specyfiką mojego miejsca pracy, jakim jest port. Ukończenie w/w wydziału  z pewnością pomogło mi łatwiej rozpocząć karierę zawodową. 


Mateusz Knop

Mateusz Knop

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2011

Jednostka dyplomująca: Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Zatrudnienie: Yasheya Limited / Manager Operations & Logistics. 4 miesięczny staż zawodowy w firmie Yasheya Limited odbyty podczas ostatniego semestru studiów magisterskich. Po obronie pracy magisterskiej oferta pracy w pełnym wymiarze na stanowisku Assistant of Manager Logistics & Operations. W roku 2012 wyjazd na roczny kontrakt do Liberii i objęcie stanowiska Operation Manager. W roku 2014 awans na stanowisko Manager Operations & Logistics.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Edukacja na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu stanowi fundament pod rozpoczęcie kariery zawodowej w sektorze usług TSL. Podstawy teoretyczne oraz znajomość procedur ułatwiają pracę zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wiedza zdobyta podczas studiów, poparta dobrą znajomością języka angielskiego, jest gwarancją podjęcia pracy w zawodzie.


Dorota Konarska

Dorota Konarska

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2012

Jednostka dyplomująca: Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Zatrudnienie: UPS Supply Chain Solutions B.V., Venlo / Roermond, The Netherlands

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Karierę zawodową w firmie UPS SCS rozpoczęłam w marcu 2012 na stanowisku stażysty w departamencie Industrial Engineering. Projekt wykonany podczas stażu (układ centrum dystrybucji, metody składowania, planowanie wykorzystanego sprzętu, pracowników i całego procesu dla jednego z klientów UPS SCS) zaowocował podpisaniem stałego kontraktu z firma i otrzymaniem kolejnych projektów oraz wyzwań. Obecnie na stanowisku Industral Engineer do moich obowiązków należy miedzy innymi:

  • Projektowanie układu magazynów i centrów dystrybucji, procesu przepływu towarów, planowanie pracowników, użytych maszyn i sprzętu dla rożnych klientów UPS SCS,
  • Optymalizacja metod składowania,
  • Opracowywanie procesów dla systemów magazynowych i transportowych,
  • Analizy finansowe (dochody, straty, inwestycje),
  • Kontakt ze sprzedawcami sprzętu magazynowego,
  • Opracowywanie raportów (finansowych, personelu).

Jest to praca wymagająca wiedzy z zakresu logistyki, magazynowania, transportu. Oczekuje się ode mnie kreatywności, podejmowania wielu wyzwań, trudnych decyzji, czasem długich dyskusji z osobami z innych departamentów zaangażowanymi w projekt. Jako Industrial Engineer często kontaktuje się z członkami zarządu różnego szczebla i nawiązuję kontakty z wieloma innymi specjalistami. 

Uważam prace jako Industrial Engineer za bardzo dobry start w karierze inżyniera transportu, na co pozwoliło mi wykształcenie zdobyte na Wydziału Techniki Morskiej i Transportu.


Urszula Deda (z. d. Rostankowska)

Urszula Deda (z. d. Rostankowska)

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2005

Jednostka dyplomująca: Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych (obecnie Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki)

Zatrudnienie: Cisco (poprzednio BOC, inżynier od ogniw paliwowych).

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Ukończenie Wydziału Techniki Morskiej dało mi możliwość rozwoju intelektualnego. Wyjeżdżając za granice nie bałam się stawiać sobie wysoko poprzeczki i dążyłam do tego, aby moja kariera miała szybki przebieg. Ukończenie studiów dało mi możliwość tymczasowej pracy przy ogniwach paliwowych, gdzie miałam okazje uczyć się od doświadczonych inżynierów. Mimo ze kariera moja poszła w zupełnie innym kierunku. Uważam, że posiadanie Dyplomu ukończenia Wydziału Techniki Morskiej "otworzy mi furtkę" na dalsze możliwości.

Od 7 lat przebywam w Londynie. Przez rok miałam możliwość pracy na kontrakcie w firmie BOC jako inżynier od ogniw paliwowych. W tym czasie sporo się nauczyłam, a praca mnie fascynowała. Niestety kontrakt się skończył i nie było możliwości przedłużenia go, pomimo starań mojego ówczesnego szefa, z którym do dziś jestem w bardzo dobrych stosunkach. Market pracy był juz wtedy bardzo trudny, wiec musiałam się chwytać jakiegokolwiek zatrudnienia. Spowodowało to, ze poszłam w zupełnie innym kierunku. Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie Cisco, której główna siedziba mieści się w Stanach. Firma ta oferuje zapory sieciowe, przełączniki, koncentratory, oprogramowanie wspomagające zarządzanie sieciami komputerowymi oraz wiele innych produktów i usług związanych z teleinformatyka. Tutaj zajmuje się uzyskiwaniem podpisów na prawnych kontraktach sprzedaży. Współpracuję z adwokatami z całego świata. Ponadto organizuje posiedzenia zarządu i podpisy dokumentów prawnych.


Jacek Ząbik

Jacek Ząbik

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2003

Jednostka dyplomująca: Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu (Absolwent Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Techniki Morskiej)

Zatrudnienie: Od 2004 r. jest pracownikiem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od 8 lat pełni funkcję kierownika Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. Uczestniczył w pracach na rzecz dostosowania transgranicznych ciągów komunikacyjnych prowadzących do byłych przejść granicznych i zagospodarowania obiektów na ich terenie, w ramach przygotowawczych działań do przystąpienia Polski do Układu z Schengen. Bierze udział w pracach związanych z opiniowaniem strategicznych dokumentów rządowych i samorządowych dotyczących polityki transportowej. Działa na rzecz wspierania ważnych inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu regionu m.in. dla Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC). Kieruje zespołem realizującym zadania z obszaru bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w zakresie inżynierii ruchu drogowego. Posiada doświadczenie i uczestniczy w pracach na rzecz doskonalenia systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, instruktorów nauki i doskonalenia techniki jazdy. Współuczestniczy przy zgłaszaniu uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych do projektów aktów prawnych regulujących ww. kwestie.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Kwalifikacje i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają na profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków. Posiadanie wyższego  wykształcenia technicznego jest atutem i przynosi korzyści przy realizacji zadań wymagających systemowego podejścia.


Paweł Budzyński

Paweł Budzyński

inż.

Rok ukończenia studiów: 2014

Jednostka dyplomująca: Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Zatrudnienie: Od 19.05.2014 r. w firmie Optima Logistics Group. Stanowisko: Spedytor Międzynarodowy.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Ukończenie studiów na kierunku Transport na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu pozwoliło mi spełnić się na gruncie zawodowym i zrealizować swoje ambicje.

Już podczas studiów zdobywałem i doskonaliłem swoją wiedzę, odbyłem praktyki studenckie w DB Schenker i Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. Podczas praktyk miałem możliwość zweryfikować posiadaną wiedzę teoretyczną ze studiów i poszerzyć ją o pierwsze doświadczenia zawodowe. Opanowanie fachowej wiedzy przekazywanej na studiach oraz zdobycie nowych umiejętności pozwoliły mi uzyskać ocenę bardzo dobrą za pracę dyplomową. Ponadto dostałem propozycję publikacji streszczenia referatu z zakresu mojej pracy inżynierskiej na międzynarodowej konferencji.

Podsumowując, wszystkie te osiągnięcia naukowe i osobiste ukierunkowały moją drogę zawodową, tj. do podjęcia pracy w Warszawie jako Spedytor Międzynarodowy w Transporcie Drogowym.