Zintegrowany transport wodny i lądowy

Absolwent tej specjalności uzyskuje przygotowanie do prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe w szczególności w transporcie morskim i śródlądowym. W czasie studiów studentowi przekazywana jest pełna wiedza inżynierska i specjalistyczna dotycząca m.in. organizacji i zarządzania w transporcie wodnym i lądowym, ekonomiki systemów transportowych, logistyki, infrastruktury transportu wodnego i lądowego, inżynierii ruchu lądowego i wodnego, szeroko pojętej inżynierii ochrony środowiska, właściwości wszystkich rodzajów transportu oraz uwarunkowań zintegrowanego ich użytkowania z wykorzystaniem znajomości ładunków i technik przeładunku. 

Specjalistyczna wiedza umożliwi absolwentowi generowanie elastycznych, sprawnych i bezpiecznych procesów w transporcie wodnym i lądowym, uwzględniających niezbędny aspekt nowoczesności i konkurencyjności.


Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach zaopatrzenia i kooperacji oraz portach.