Transport żywności

Absolwent specjalności transport żywności uzyskuje przygotowanie do prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych żywności, szczególnie ładunków szybko psujących się, opartych o różne środki i systemy transportu, znajomość technik przechowywania i przeładunku, a także inżynierii bezpieczeństwa.

Pracę tę będzie wykonywał wykorzystując przekazaną mu w czasie studiów ogólną wiedzę inżynierską i specjalistyczną, dotyczącą m.in.: towaroznawstwa, przepisów prawnych dotyczących obrotu żywnością, światowego potencjału produkcji i konsumpcji żywności, techniki chłodniczej, infrastruktury transportowej łańcucha chłodniczego, wentylacji i klimatyzacji środków transportu, budowy i eksploatacji specjalistycznych statków i pojazdów, zagadnień ochrony środowiska przy eksploatacji urządzeń chłodniczych. Nabyta wiedza umożliwi absolwentowi realizację energooszczędnych, szybkich i bezpiecznych procesów przechowywania i transportu ładunków szybko psujących się.

Absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży transportowej, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych, gospodarstwach rolniczych, portach i przeładowniach, różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności oraz towarzystwach ubezpieczeniowych.