Transport portowy i przemysłowy

Na specjalności tej uzyskasz przygotowanie do prowadzenia i nadzorowania prac w zakresie projektowania i eksploatacji systemów transportu ładunków stałych, płynnych i gazowych w obrębie zakładu przemysłowego lub innych ograniczonych przestrzeni, jak porty, terminale czy centra logistyczne. Zakres wiedzy gwarantowany ukończeniem tej specjalności przygotuje Cię do rozwiązywania praktycznych problemów obejmujących także zagadnienia napędów środków transportu bliskiego, zabezpieczeń procesów transportowych oraz sterowania tymi procesami.

Interdyscyplinarny charakter wiedzy obejmującej zagadnienia transportu wewnętrznego daje możliwość podjęcia przez absolwentów tej specjalności pracy w zakładach przemysłowych o zróżnicowanych profilach produkcyjnych, w centrach logistycznych, portach, terminalach lub instytucjach dozoru transportowego.