Transport paliw

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku transport na specjalności: transport paliw uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania nowoczesnego transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu paliw.

Posiada ogólną wiedzę m.in. z zakresu zarządzania i sterowania systemami transportowymi, niezawodności i bezpieczeństwa systemów, modelowania procesów transportowych, podstaw mechaniki stosowanej oraz systemów teleinformatycznych w transporcie. Jego specjalistyczna wiedza związana jest z różnorodnymi środkami i systemami transportu paliw stałych, ciekłych i gazowych. Znane są mu zagadnienia ogólnotechniczne i organizacyjne dotyczące terminali paliwowych, infrastruktury przesyłania i dystrybucji paliw oraz zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa. Otrzymuje także wiedzę dotyczącą własności paliw oraz zagadnień ochrony środowiska.

Nabyta wiedza umożliwi absolwentowi projektowanie energooszczędnych, elastycznych, sprawnych i bezpiecznych procesów transportu różnego rodzaju paliw.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, portach, bazach i stacjach przesyłowych paliw, różnorodnych przedsiębiorstwach branży energetycznej, np. terminalach paliwowych, elektrowniach, zakładach chemicznych, służbach zaopatrzenia i kooperacji. Zdobyta wiedza i umiejętności daje mu przygotowanie do prowadzenia prac badawczych i kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia.