Projektowanie i budowa systemów energetycznych

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Oceanotechnika specjalności Projektowanie systemów energetycznych posiada wiedzę z zakresu projektowania, budowy oraz podstaw eksploatacji siłowni okrętów i obiektów oceanotechnicznych w tym, okrętowych silników cieplnych. Zasadniczymi przedmiotami teoretyczno-technicznymi tej specjalności są m.in. silniki spalinowe, wymienniki ciepła, projektowanie siłowni okrętowych. Znane mu są nowoczesne technologie energetyczne, metody komputerowo wspomaganego projektowania, sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zasady racjonalnej gospodarki energetycznej. W zależności od zainteresowań, wiedzę swoją może rozszerzyć poprzez odpowiedni wybór części przedmiotów, takich jak eksploatacja silników spalinowych oraz maszyn i urządzeń energetycznych audyting energetyczny, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe, kotły fluidalne, systemy energetyczne platform i pojazdów podwodnych, metody kogeneracji i magazynowania energii, silniki Stirlinga, napędy hybrydowe, czy siłownie jądrowe.


Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie m.in. w: jednostkach badawczych, naukowych i dydaktycznych, biurach projektowych, towarzystwach klasyfikacyjnych, stoczniach produkcyjnych i remontowych, zakładach kooperujących ze stoczniami, zakładach produkujących silniki oraz pomocnicze urządzenia energetyczne, w innych zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach żeglugowych, firmach instalatorskich i audytorskich. Jest także przygotowany do podjęcia prywatnej działalności gospodarczej.