Projektowanie i budowa okrętów

Ta najbardziej klasyczna, okrętowa specjalność studiów na kierunku Oceanotechnika. Jej absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji współczesnych statków (w tym jednostek transportowych i pomocniczych - obsługujących obiekty oceanotechniczne) oraz systemów i obiektów oceanotechnicznych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń pokładowych i wspomagających działalność oceanotechniczną w zakresie eksploracji oceanów i wydobycia surowców. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą projektowania i wytwarzania statku, a także o wiedzę dotyczącą środowiska, w którym statek ten będzie eksploatowany, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych eksploatacji. Absolwent tego profilu kształcenia może być zatrudniony w biurach projektowo-konstrukcyjnych, stoczniach produkcyjnych i remontowych, przedsiębiorstwach eksploatacyjnych (żeglugowych) żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej (kabotażowej), jak również w przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, administracji morskiej oraz nadzorze technicznym.

W ramach tej specjalności będzie istniała możliwość dyplomowania w następujących specjalizacjach:


1. Projektowanie ogólne okrętów, obiektów i urządzeń oceanotechnicznych.
 

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego statek nie wywraca się na fali? A może interesuje Cię, co to jest turbulencja i jaki ma związek z maksymalną prędkością statku? Jeżeli tak to zapraszamy do dyplomowania w ramach projektowania ogólnego okrętów, obiektów i urządzeń oceanotechnicznych. Student uzyskuje tu wiedzę niezbędną do zarządzania projektem całego statku. Potrafi opracować projekt ogólny dowolnej jednostki pływającej zaczynając od kajaka, poprzez jacht sportowy, a kończąc na supertankowcu. Umie oszacować koszty budowy, ocenić czy jednostka będzie wystarczająco bezpieczna i jak będzie zachowywać się na fali. Koordynuje prace całego zespołu projektantów i technologów, a w razie konieczności może pracować jako inspektor organizacji nadzorującej budowę statku. Dyplomanci nauczą się u nas również modelowania trójwymiarowego, stosowania technik wirtualnej rzeczywistości i symulacji komputerowej.


2. Projektowanie konstrukcji oraz jej analiza wytrzymałościowa.
 

Konstrukcja statków i obiektów oceanotechnicznych to cienka powłoka (zazwyczaj z blach stalowych) podparta układem wzajemnie przecinających się usztywnień i wiązarów. Projektując konstrukcję trzeba obmyśleć jak rozmieścić w przestrzeni elementy konstrukcji, jaki nadać im kształt oraz jakie mają mieć wymiary. Aby zrobić to dobrze trzeba odpowiedzieć na szereg pytań i wykonać prace w następujących szczegółowych obszarach:

Studenci którzy zdobędą wiedzę i umiejętności w tym zakresie będą przygotowani do pracy projektanta konstrukcji okrętowych ale także innych konstrukcji inżynierskich: samolotów, samochodów, mostów, masztów, itd. Mogą więc znaleĽć zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu, nie tylko przemysłu okrętowego.

Chcesz wiedzieć więcej kliknij tu: www.zto.zut.edu.pl


3. Metody produkcji obiektów oceanotechnicznych, a także wszelkich konstrukcji stalowych i z materiałów innowacyjnych.
 

W zakres tej specjalizacji wchodzą:

Student dyplomujący się w ramach specjalizacji "technologicznej" ma możliwość np. badania posiadanych przez nasz wydział systemów pojazdów głębinowych, sprzętu metrologicznego, czy też korzystania z laboratorium komputerowego wyposażonego m.in. w oprogramowanie AutoCAD.

Chcesz wiedzieć więcej kliknij tu: www.zto.zut.edu.pl


Ponadto, po zakończeniu studiów na tej specjalności, absolwenci będą mogli kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku oceanotechnika.