Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Transport specjalności Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w tym: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. W szczególności predysponowany jest do jej twórczego wykorzystania w zakresie problematyki transportowych uwarunkowań integracyjnych w aspekcie systemów logistyki i eksploatacji, w powiązaniu ze specyfiką ładunków (w tym specjalnych), technik ich przeładunku i transportu oraz inżynierii bezpieczeństwa. Uzyskuje także przygotowanie do pracy przy tworzeniu odpowiednich struktur organizacyjnych zapewniających ich działanie i wymaganą optymalizację, maksymalizującą główny cel (zysk, jakość, obsługę) przy minimalizacji nakładów (kosztów, środków technicznych i ludzi).


Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach zaopatrzenia i kooperacji, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, biurach studiów i projektów oraz instytutach naukowo-badawczych.