Inżynieria ruchu w transporcie

Z roku na rok rośnie liczba pojazdów poruszających się po drogach. Układy komunikacyjne miast i ich połączeń muszą sprostać nowym wyzwaniom. Rośnie znaczenie dróg śródlądowych. Nie ulega wątpliwości - bez inżyniera ruchu nie uda się zapewnić sprawnego komunikowania, zarówno w sensie przemieszczania ludzi jak i ładunków. Specjalność inżynieria ruchu w transporcie (IRT) stanowi właśnie odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów o takim profilu wykształcenia, zgodnie z polityką państwa i władz samorządowych oraz obserwowanymi kierunkami rozwoju systemów transportowych.


Absolwent specjalności uzyskuje kwalifikacje przygotowujące go przede wszystkim do prowadzenia prac związanych z planowaniem i eksploatacją systemów organizacji i sterowania ruchem w transporcie (np. na drogach miejskich, pozamiejskich, śródlądowych) oraz infrastruktury transportu. Jego wiedza obejmować będzie m.in. zagadnienia z zakresu: prawa i kontroli ruchu w transporcie, sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu  (w tym m.in. optymalizowania infrastruktury drogowej i systemów sterowania ruchem), funkcjonowania instytucji zajmujących się administracją i zarządzaniem drogami oraz ruchem drogowym, wymagań odnośnie dróg i infrastruktury ruchu. Zdobędzie umiejętność identyfikacji czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu oraz przyczyn i okoliczności wypadków.


Studia prowadzone będą przy współpracy z instytucjami związanymi m. in. z projektowaniem i nadzorem ruchu drogowego oraz ruchu śródlądowego. Inżynierami ruchu wykazują szczególne zainteresowanie takie instytucje jak: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendy Wojewódzkie Policji. Ukończenie studiów na kierunku transport w ramach specjalności IRT umożliwia kontynuowanie nauki w węższym obszarze (studia magisterskie), a w przypadku podjęcia pracy w zawodzie stanowi solidną podstawę adaptacji do zmieniających się wymogów rynku pracy w szerokim zakresie zawodów związanych z inżynierią ruchu w transporcie, w tym ruchu drogowego. Perspektywy zatrudnienia absolwentów są obiecujące tak w kraju jak i za granicą. Nauka na specjalności IRwT prowadzona jest tak, aby jej absolwenci stanowili zalążek nowego pokolenia specjalistów ruchu drogowego, doceniającego i lobbującego na rzecz rozwoju infrastruktury ruchu drogowego i jej eksploatacji.

Interdyscyplinarny charakter wiedzy obejmującej zagadnienia transportu wewnętrznego daje możliwość podjęcia przez absolwentów tej specjalności pracy w zakładach przemysłowych o zróżnicowanych profilach produkcyjnych, w centrach logistycznych, portach, terminalach lub instytucjach dozoru transportowego.