Chłodnictwo i klimatyzacja w oceanotechnice

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Oceanotechnika specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja uzyskuje przygotowanie do prowadzenia prac projektowych i nadzoru nad eksploatacją różnych systemów chłodniczych lub klimatyzacyjnych, procesów transportowych uwzględniających różne środki i systemy transportu ładunków chłodniczych, kriogenicznych, znajomość technik przechowywania i przeładunku żywności i innych ładunków wymagających obniżenie temperatury.


Pracę tę będzie wykonywał wykorzystując przekazaną mu w czasie studiów ogólną wiedzę inżynierską i specjalistyczną dotyczącą m.in. wentylacji i klimatyzacji obiektów lądowych i morskich, techniki chłodniczej i kriogenicznej, infrastruktury transportowej łańcucha chłodniczego, różnych metod transportu ładunków specjalistycznych. Nabyta wiedza umożliwi absolwentowi realizację energooszczędnych, sprawnych energetycznie procesów przechowywania i transportu ładunków specjalistycznych (chłodniczych). Absolwent studiów II stopnia może znaleĽć zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży transportowej, budownictwie lądowym i morskim, przedsiębiorstwach spedycyjnych, portach i przeładowniach, różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności oraz towarzystwach ubezpieczeniowych.

Absolwent może uzyskać uprawnienia państwowe w zakresie: Naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - świadectwo kwalifikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyda mu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.


Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach III stopnia na kierunkach transport, oceanotechnika lub pokrewnych.