Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

Absolwent tego profilu posiada wiedzę z zakresu podstaw projektowania, budowy i eksploatacji różnych rodzajów silników i układów napędowych statków oraz różnych typów siłowni okrętów i obiektów oceanotechnicznych. Po ukończeniu studiów, absolwenci ww. profilu są przygotowani do organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego w zakresie wyposażenia siłowni okrętowych, organizowania i prowadzenia prac remontowych siłowni okrętowych i ich wyposażenia, obsługi siłowni i urządzeń okrętowych.

Absolwent może znaleĽć zatrudnienie m.in. w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich, siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich, placówkach naukowo badawczych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, administracji morskiej, nadzorze technicznym, portach i terminalach.


Absolwent tej specjalności może ubiegać się w urzędzie morskim o wydanie dyplomu oficera mechanika wachtowego.
 

Zdobędzie wiedzę m. in. z zakresu:

Zatrudnienie

Absolwenci tej specjalności mogą znaleĽć zatrudnienie m.in. w takich przedsiębiorstwach jak:

Ponadto, po zakończeniu studiów na tej specjalizacji, absolwenci będą mogli kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku oceanotechnika.