Bezpieczeństwo systemów transportowych

Absolwent specjalności bezpieczeństwo systemów transportowych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa poza wiedzą i umiejętnościami typowymi dla absolwenta kierunku, otrzyma wiedzę i zdolności do wykonywania prac w zakresie charakterystycznym dla specjalności. Wiedza przekazana w zakresie objętym przez przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego zostanie wzbogacona i uzupełniona treściami kształcenia w ramach przedmiotów specjalnościowych. Obejmować one będą szeroko pojętą problematykę bezpieczeństwa systemów transportowych, w tym m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem transportu osobowego, publicznego i towarowego w ujęciu obejmującym wszystkie gałęzie transportu, inżynierią bezpieczeństwa ruchu, ratownictwem technicznym oraz inżynierią komunikacji i środków łączności.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo systemów transportowych będzie cechował się, charakterystycznymi dla specjalności umiejętnościami, a w tym: