Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych

Absolwent specjalności bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa uzyska w trakcie studiów wiedzę i umiejętności związane z szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej oraz środowiska i obszarów zamieszkania i życia człowieka, przemysłowych procesów technologicznych w gałęziach przemysłu tradycyjnie uważanych jako niebezpieczne (w tym w przemyśle chemicznym, wydobywczym, gospodarce morskiej, transporcie, działalności offshore i innych), systemów technicznych występujących w działalności gospodarczej człowieka - związanych z wytwarzaniem, przetwórstwem i magazynowaniem dóbr materialnych, a także metody zapobiegania i zabezpieczenie od zagrożeń środowiskowych wynikających z oddziaływania natury, takich jak trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, pożary itp.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych będzie cechował się, charakterystycznymi dla specjalności, umiejętnościami:

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego, w komórkach i urzędach administracji miast i gmin - na stanowiskach pracy związanych z analizą i oceną stanów zagrożeń i ryzyka, funkcjonowaniem służb ratownictwa, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów (a także obiektów technicznych i ludności), systemami i służbami prewencji i ochrony przed różnorodnymi czynnikami zagrożeń charakterystycznymi dla danego obszaru, obiektu lub systemu technicznego.