1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Oceanotechnika

Absolwenci Wydziału Techniki Morskiej i Transportu,

którzy zechcieli podzielić się kilkoma informacjami o sobie

Zbigniew Szkibiel

Zbigniew Szkibiel

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 1975

Jednostka dyplomująca: Zakład Chłodnictwa, Instytut Okrętowy (obecnie Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego).

Zatrudnienie: Od motorzysty na statku Polskiej Żeglugi Morskiej, poprzez średnie szczeble zarządzania w Przedsiębiorstwach związanych z Gospodarką Morską, do stanowiska dyrektora firmy wykonującej przemysłowe instalacje chłodnicze.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Motorem i drogą w mojej karierze zawodowej była wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów na Politechnice. Z przyjemnością wspominam lata spędzone na tej uczelni. Także obecnie firma, którą kieruję współpracuje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym przy realizacji różnych projektów


Grzegorz Odor

Grzegorz Odor

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 1995

Jednostka dyplomująca: Zakład Konstrukcji i Mechaniki Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: Inocean Engineering AS, Oslo, Norwegia, Senior Naval Architect, (poprzednie firmy: Det Norske Veritas, Havik, Norwegia; Force Technology AS, Sandvika, Norwegia; Stocznia Szczecińska SA; Politechnika Szczecińska).

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Ukończenie Wydziału Techniki Morskiej daje szerokie - dosłownie i w przenośni - horyzonty rozwoju: budowa statków i urządzeń oceanotechnicznych jest mimo swych wielowiekowych tradycji, wciąż dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy z ogromnymi możliwościami zastosowań praktycznych. A obecne 'zanurzenie' się, szczególnie działu urządzeń wydobywczych przemysłu wydobycia ropy i gazu, dodaje dodatkowego wymiaru tej dziedzinie wiedzy i przemysłu.


Waldemar Banasiak

Waldemar Banasiak

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 1999

Jednostka dyplomująca: Katedra Konstrukcji i Mechaniki Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: obecne stanowisko - DORIS Engenharia Ltda., Starszy Projektant Rurociagów i Riserów Oceanotechnicznych, Kierownik Działu d/s badawczo-rozwojowych

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Podczas moich studiów na Wydziale Techniki Morskiej nie zajmowałem się konstrukcjami rurociągów i riseróww używanych w przemyśle wydobywczym, ale kompleksowe przygotowanie inżynierskie, jakie otrzymałem na WTM, pozwolili mi na łatwą i płynną adaptacje do projektowania systemów w przemyśle wydobywczym. W ciągu kilku lat pracy zawodowej zdobyłem członkowstwo w RINA (Royal Institution of Naval Architect), gdzie w procesie przyznania członkowstwa analizowane są osiągnięcia z okresu akademickiego i kariery zawodowej. Zaraz potem Engineering Council UK uprawnił mnie do używania tytułu Chartered Engineer, co oznacza, że zostałem uprawniony do prowadzenia projektów inżynierskich. Moj dyplom został również zaakceptowany przez Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro (UFRJ), który jest jednym z najlepszych uniwersytetów w Brazylii. Obecnie jestem dumny z mojej pozycji i kariery zawodowej, która zaczęła się właśnie na Wydziale Techniki Morskiej (i Transportu).


Mateusz Graczyk

Mateusz Graczyk

dr inż.

Rok ukończenia studiów: 2001

Jednostka dyplomująca: Zakład Konstrukcji i Mechaniki Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: NTNU, Norwegian University of Science and Technology - PhD student; MARINTEK, Norwegian Marine Technology Research Institute - Research Scientist; Aker Solutions - Senior Engineer.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Norweski i międzynarodowy przemysł olejowo-energetyczny cierpi na niedobór inżynierów, w tym z dziedziny oceanotechniki, konstrukcji i hydrodynamiki. W tym zakresie doceniane są kompetencje inżynierów z Polski. Wydział Techniki Morskiej umożliwił mi podjecie studiów doktoranckich na uznanym w świecie wydziale uczelni NTNU, a następnie prace w renomowanym instytucie badawczym MARINTEK oraz dużej firmie inżynierskiej Aker Solutions


Sebastian Bruczko

Sebastian Bruczko

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2002

Jednostka dyplomująca: Zakład Technologii Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: obecnie "Vard" - Engineer (poprzednie firmy: Pomerania Service - Inżynier, Stocznia Szczecińska "Nowa" - Technolog).

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Ukończenie Wydziału Techniki Morskiejdaje możliwość pracy w każdej firmie powiązanej z branża morską lub pokrewna (np. produkcją konstrukcji stalowych) w kraju i na świecie.


Michał Żuk

Michał Żuk

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2005

Jednostka dyplomująca: Zakład Technologii Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: obecnie - Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A., stanowisko - Kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego. Już w trakcie studiów na 5 roku podjęcie pracy w norweskiej firmie - przygotowaniu produkcji okrętowej. Po skończeniu studiów wyjazd za granicę - prowadzenie nadzorów budowy w Stoczniach w Rumunii i Norwegii. W Norwegii również budowa konstrukcji stalowych. Łącznie 2 lata. Powrót do Polski. W SSR GRYIA od 2007 roku - początkowo jako Mistrz, następnie Budowniczy patrolowców norweskich, Technolog, Technolog Prowadzący.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Ukończenie tego kierunku daje:

  • Możliwość pracy na całym świecie w dynamicznie rozwijającej się branży energetycznej morskiej.
  • Szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.
  • Wysokie zainteresowanie absolwentami przez pracodawców.


Aleksander Pluciński

Aleksander Pluciński

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2007

Jednostka dyplomująca: Zakład Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów)

Zatrudnienie: Biuro Techniki Okrętowej (Szczecin), Inocean Polska (Szczecin), Inocean AS (Oslo), Sevan Marine (Oslo) - obecnie stanowisko - Senior naval architect - Specjalista od obliczeń wytrzymałości globalnej platform wiertniczych

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Ukończenie Oceanotechniki na Wydziale Techniki Morskiej dało mi bardzo duże możliwości rozwoju w Polsce i za granica. Poza tym dostępność miejsc pracy i wysokość zarobków dały mi stabilność finansową i możliwość realizowania swoich marzeń i zainteresowań. Studnia wspominam jako czas spędzony (w ramach możliwości) na życiu studenckim w gronie przyjaciół. Program studiów Oceanotechniki jest bardzo ciekawy i perspektywiczny a trudność studiów nie odbiega od pozostałych studiów technicznych na innych wydziałach. Patrząc z perspektywy czasu, studiowanie Oceanotechniki było bardzo dobrą decyzją.


Katarzyna Puchta

Katarzyna Puchta

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2008

Jednostka dyplomująca: Zakład Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: Det Norske Veritas, Stability ERS* section, Approval Engineer.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Praca daje ogromną satysfakcję oraz szeroki wachlarz rozwoju. Praca czeka na całym świecie, wystarczy po nią sięgnąć. Zarobki są imponujące. Warto wybrać uczelnię techniczną. Bardzo polecam Wydział Techniki Morskiej!

*ERS=Emergency Response Service. W dużym skrócie- tworzymy modele statków w programie NAPA, które są wykorzystywane do ratowania statków w razie jakiegoś wypadku. Jeśli coś się przytrafiło danej jednostce (np. pożar, kolizja, wpłynięcie na mieliznę/skały) na podstawie modelu wykonuje się obliczenia, dzięki którym oceniamy jak ratować statek (np. czy jest w stanie sam dopłynąć do najbliższego portu, czy potrzebuje holowania, czy potrzebuje przeładowania itp.).


Bartosz Płochocki

Bartosz Płochocki

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2011

Jednostka dyplomująca: Zakład Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów (obecnie Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów).

Zatrudnienie: Własna działalność. Stała współpraca ze firmami: Marine Design, Westcon Design Poland (ex. Genfer Design), Palfinger Dreggen.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Pracuję jako specjalista z dziedziny FEA (tj. modelowanie konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych). Zajmuję się: obliczeniami wytrzymałości konstrukcji, optymalizacją procedur obliczeniowych, obliczeniami prototypowych konstrukcji (statki, dźwigi) oraz obliczeniami operacji offshore (transport platformy wiertniczej), parametrycznym modelowaniem konstrukcji.

Ukończenie studiów na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, a w szczególności wykonanie pracy dyplomowej z dziedziny FEA, umożliwia ciekawą i satysfakcjonującą pracę przy dużych projektach.


Joanna Konieczna

Joanna Konieczna

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2010 (inż.); 2012 (mgr inż.)

Jednostka dyplomująca: Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów.

Zatrudnienie: Westcon Design Poland, inżynier / Kvaerner, piping engineer

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Po ukończeniu studiów bez problemu dostałam pracę w biurze projektowym, które daje mi możliwość rozwoju. Biorę udział w projektach w Polsce i zagranicą, co pozwala mi na poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobytych na WTM. Praca satysfakcjonuje mnie zawodowo i finansowo


Paweł Grobelny

Paweł Grobelny

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2010 (inż.); 2012 (mgr inż.)

Jednostka dyplomująca: Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów.

Zatrudnienie: Det Norske Veritas Poland, Sp. z.o.o., Advisory Engineer.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Praca przynosi mi mnóstwo satysfakcji! Codziennie staję przed nowymi, interesującymi wyzwaniami, które rozwiązuję w międzynarodowym zespole. Na absolwentów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu czeka praca na całym świecie - intersująca i przynosząca wysokie zarobki. Gorąco zachęcam do studiowania na WTMiT!


Paweł Chomicki

Paweł Chomicki

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2010 (inż.); 2013 (mgr inż.)

Jednostka dyplomująca: Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów.

Zatrudnienie: Det Norske Veritas Poland, Sp. z.o.o., Engineer.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Krótko po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpocząłem pracę w Det Norske Veritas w Polsce. Po dwóch latach mogę stwierdzić, że zawód okrętowca daje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego i jest związany z częstymi podróżami służbowymi - głównie zagranicznymi. Jest to praca ciekawa i różnorodna.

Uważam, że Wydział Techniki Morskiej i Transportu daje dobre przygotowanie do rozpoczęcia pracy w okrętownictwie.


Sławomir Sobczak

Sławomir Sobczak

inż.

Rok ukończenia studiów: 2012

Jednostka dyplomująca: Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów.

Zatrudnienie: Marin Teknikk AS, Naval Architect.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Obecnie pracuje w Norweskiej firmie, która zajmuję się między innymi projektowaniem statków typu offshore, jednostek rybackich i statków pasażerskich. W biurze pracuję w profesjonalnym międzynarodowym zespole, w miłej atmosferze. Dzięki tej pracy mam okazje podróżować po całym świecie, poznawać nowych ludzi i poszerzać moją wiedzę.


Katarzyna Tobolczyk

Katarzyna Tobolczyk

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2005

Jednostka dyplomująca: Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych (obecnie Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki)

Zatrudnienie: BAE SYSTEMS Surface Ship Portsmouth - Aircraft Carrier Allience Design Office, Piping/HVAC Engineer

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Praca zawodowa rozpoczęła się dla mnie w dziale rurarskim w biurze projektowym w SSN w Szczecinie, gdzie w ciągu 3 lat zdobywałam bezcenne doświadczenia każdego dnia. Wtedy tez się przekonałam, ze 5 lat studiów na WTM to idealna baza by potem szukać swojego miejsca w ogólnie rzecz ujmując przemyśle morskim. Ja trafiłam idealnie, utwierdziłam się  w przekonaniu, ze dobrze wybrałam kierunek studiów i Katedrę. Kolejną pracę znalazłam w tej samej dziedzinie, zostałam w obszarze systemów i urządzeń i jest dobrze - ja w 100% rekomenduje nasz Wydział, a jeśli przy tym uda się znaleźć w tym pasje - to jest idealnie!


Magdalena Kościelniak

Magdalena Kościelniak

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2010

Jednostka dyplomująca: Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich (obecnie Zakład Projektowania Jachtów i Statków)

Zatrudnienie: obecnie - Jan de Nul Group; poprzednio - Navishipproject S.A.

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiowania na Wydziale Techniki Morskiej, początki mojej pracy zawodowej, jako okrętowca, były wyjątkowo dobre. Poza pracą w biurze projektowym, miałam możliwość spędzenia kilku miesięcy w norweskiej stoczni, gdzie budowana była nowa jednostka OSV. Obecnie w firmie JDN bliższe są mi zagadnienia związane z konstrukcją, mechaniką oraz wyposażeniem przede wszystkim pogłębiarek. Praca daje mi ogromną satysfakcję, a co najważniejsze możliwość rozwoju. 

Serdecznie zachęcam do studiowania na WTMiT. Z własnego doświadczenia wiem, iż zapotrzebowanie na  okrętowców jest bardzo duże, a sama praca niezwykle interesująca.


Szymon Chwalisz

Szymon Chwalisz

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2011 (inż.); 2013 (mgr inż.)

Jednostka dyplomująca: Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich (obecnie Zakład Projektowania Jachtów i Statków)

Zatrudnienie: Nelton, Meyer Werft, Kabe Ingenieurbüro Gmbh -Structural & Detail Engineering, Quality Control & Calculations

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Studiowanie na WTMiT pozwoliło przerodzić się pasji jaką jest żeglarstwo w coś więcej. Pracę zacząłem już podczas studiów magisterskich zostając częścią międzynarodowego zespołu. Możliwości dla osoby z tytułem magistra oceanotechniki jest wiele. Wszystko zależy od predyspozycji i woli osiągania własnych celów. Jako najważniejszy punkt studiów chciałbym podkreślić wyjazd na Erasmusa do uczelni partnerskiej jaką jest Instituto Superior Técnico w Lizbonie.


Piotr Surma

Piotr Surma

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2002

Jednostka dyplomująca: Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji (obecnie Katedra Chłodnictwa i Klimatyzacji).

Zatrudnienie: Własna Działalność w zakresie projektowania HVAC oraz Instalacji Okrętowych . Współpraca z takimi firmami jak : Luerssen-Yachts; Marine Design; Groot Ship Design Polska, czy Genfer Design (obecnie Westcon Design Poland).

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Pierwsze doświadczenia z zakresu instalacji chłodnictwa i klimatyzacji zdobywałem w Stoczni Szczecińskiej Nowa gdzie w sposób praktyczny mogłem wykorzystać przekazaną mi wiedzę na Wydziale Techniki Morskiej. Ukończenie uczelni technicznej pozwoliło mi na realizację planów zawodowych oraz nawiązanie relacji handlowych z firmami na całym świecie. Polecam Wydział Techniki Morskiej.


Karol Wawrzyniak

Karol Wawrzyniak

mgr inż.

Rok ukończenia studiów: 2003

Jednostka dyplomująca: Zakład Chłodnictwa (obecnie Katedra Chłodnictwa i Klimatyzacji).

Zatrudnienie: Od 2006 pracuję w Schiessl Polska Sp. z o.o., obecnie na stanowisku Menedżera Działu Chłodnictwa i Klimatyzacji, (poprzednio w Elektronika SA).

Kilka zdań n. t. kariery zawodowej i perspektyw jakie daje ukończenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu:

Wiedza jaką zdobyłem na WTMie pozwoliła mi bez kłopotów znaleźć pracę w branży HVAC, która zawsze mnie bardzo interesowała i w której chciałem pracować zaczynając studia na Politechnice. W swojej karierze zaliczałem stanowiska asystenta technicznego, specjalisty techniczno-handlowego, kierownika oddziału i obecnie menedżera działu. Dzięki pracy jaką mam mogę stale poszerzać swoją wiedzę i wykorzystywać ją w praktyce, przy stałym kontakcie z ludźmi na całym świecie. Z perspektywy czasu studia na WTMie to był dobry wybór, a czas studiów na naszym wydziale zawsze będę mile wspominał.