1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Chłodnictwo i klimatyzacja

Utworzony w roku akademickim 2015/2016 kierunek studiów chłodnictwo i klimatyzacja jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych,  klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła. Nabyta przez studenta wiedza dotyczy:

 • teorii obiegów chłodniczych, kriogenicznych i pomp ciepła,
 • właściwości powietrza wilgotnego (procesy nawilżania, osuszania, chłodzenia i ogrzewania),
 • eksploatacji chłodni portowych, lądowych oraz innych małych komór przechowalniczych,
 • projektowania i eksploatacji łańcucha chłodniczego produktów żywnościowych,
 • projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów klimatyzacji obiektów pasywnych i energooszczędnych,
 • projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych,
 • metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości powietrza, procesów chłodzenia, grzania, nawilżanie i osuszania, stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji,
 • projektowania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
 • projektowania i eksploatacji systemów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych do zasilania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
 • eksploatacji systemów transportu i przechowywania skroplonych gazów,
 • poszukiwania i/lub opracowania  innowacyjnych energooszczędnych, rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji,
 • organizowania produkcji i prowadzenia małych firm serwisowych w obszarze chłodnictwa , pomp ciepła i klimatyzacji,
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją chłodni, systemów klimatyzacji.

 

Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter studiów technicznych, trwają siedem semestrów. Absolwent kierunku chłodnictwo i klimatyzacjaposiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), nauk ogólno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla projektowania i budowy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wiedza specjalistyczna obejmuje: zagadnienia: budowy i eksploatacji obiektów chłodniczych i klimatyzowanych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w warunkach morskich i lądowych oraz ekonomii, organizacji produkcji i marketingu, a także opracowanie nowoczesnych rozwiązań skojarzonych systemów grzewczo- chłodzących. W obszarze kwalifikacji i umiejętności absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą komputerowych metod projektowania urządzeń chłodniczych, komór z modyfikowaną i kontrolowaną atmosferą, pomp ciepła i systemów klimatyzacji,  a także w oparciu o wiedzę dotyczącą parametrów środowiska atmosferycznego (meteorologię), w którym urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i systemy klimatyzacji będą eksploatowane.

Absolwent posiadał też będzie świadectwo kwalifikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacje w zakresie: Naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w biurach projektowych, firmach usługowo-montażowych, firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności,  a także jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia małych firm wykonujących instalacje chłodnicze, pompy ciepła czy systemy klimatyzacji. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia prac nad doborem i przygotowaniem innowacyjnych rozwiązań pomp ciepła, skojarzonych systemów chłodząco-grzewczych  czy energooszczędnych systemów klimatyzacji. Może być także zatrudniony w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji. Rosnąca dynamicznie ilość zastosowań urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych stwarza zapotrzebowanie na specjalistów, przykładowo obecnie ponad 90% nowych samochodów posiada klimatyzację. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki technicznej. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia przede wszystkim na kierunkach transport, inżynieria bezpieczeństwa, lub inżynieria środowiska.

Obecnie trwają uzgodnienia w celu zakwalifikowania kierunku chłodnictwo i klimatyzacja jako kierunku odpowiedniego lub pokrewnego dla specjalności uprawnień budowlanych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresiesieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Dzięki temu absolwenci będą mogli ubiegać się (po spełnieniu pozostałych wymagań) o uprawnienia budowlane.

 

www.kkitch.zut.edu.pl


Nazwa firmy:

SCHIESSL Polska Sp. z o.o.

O firmie (profil działalności):

SCHIESSL POLSKA Spółka z o.o. to dynamicznie rozwijające się, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo, którego udziałowcem jest istniejąca od 1924 roku niemiecka firma Robert Schiessl GmbH. Wraz z działającymi na terenie Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier i Włoch spółkami z Grupy Schiessl, tworzymy jedną z  największych w Europie sieć hurtowni branży chłodnictwa i klimatyzacji.

Działalność Spółki koncentruje się na kompleksowym wsparciu technicznym i zaopatrzeniu firm produkcyjnych, instalacyjno-montażowych i serwisowych z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła we wszelkie niezbędne w ich działalności produkty.

Stałą ofertę magazynową Schiessl Polska stanowi asortyment kilku tysięcy wyrobów od ponad dwudziestu renomowanych producentów europejskich. Głównymi dostawcami spółki są takie firmy jak: Arkema, Bitzer, GEA Bock, Danfoss, Embraco, Emerson, Honeywell, KME, GEA Küba, LG, MTA, Panasonic, Rivacold, Tecumseh i wiele innych.

Jesteśmy współtwórcami i aktywnymi uczestnikami ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, koordynowanej przez Fundację Ochrony Klimatu "Prozon", a także współzałożycielem i aktywnym członkiem branżowej organizacji pracodawców - Krajowego Forum Chłodnictwa.

Zatrudniamy osiemdziesięciu pracowników, z których trzy czwarte legitymuje się dyplomami wyższych uczelni, wśród których przeważająca część to absolwenci uczelni technicznych, w tym liczni inżynierowie z wykształceniem kierunkowym z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji.

Poszukiwani absolwenci kierunków (szczególne umiejętności jakie powinien posiadać absolwent):

Poszukujemy ambitnych absolwentów kierunków związanych tematycznie z chłodnictwem i klimatyzacją.

Możliwości kariery zawodowej i perspektyw jakie daje podjęcie pracy w firmie:

Drogi Studencie i Absolwencie jeżeli interesuje Cię branża chłodnicza i klimatyzacyjna podejmując pracę w Schiessl Polska zyskasz między innymi możliwość:

 • rozwoju poprzez pracę z ekspertami (od projektu do realizacji inwestycji),
 • udziału w szkoleniach obejmujących nowości branżowe,
 • stabilnej pracy w miłej atmosferze, wśród  zgranego zespołu ludzi, w Firmie o europejskim zasięgu działania.

www.schiessl.pl


Nazwa firmy:

VBW Engineering sp. z o.o.

O firmie (profil działalności):

VBW Engineering działa od wielu lat w branży obróbki powietrza, będąc najważniejszym polskim producentem urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wg indywidualnych potrzeb klienta. Firma postawiła na nowoczesność, solidność, nowatorskie pomysły, elastyczność produkcji i ekonomiczne rozwiązania. Urządzenia VBW Engineering pracują w biurowcach, hotelach, szpitalach, szkołach, obiektach sportowo-rekreacyjnych, bankach, halach produkcyjnych, elektrowniach, kopalniach, supermarketach, multikinach, laboratoriach, basenach publicznych i prywatnych, tworząc wszędzie wewnętrzny optymalny mikroklimat. Produkt dopasowany ściśle do oczekiwań, wymagań i potrzeb, zagwarantuje satysfakcję klienta. Temu podporządkowane są wszelkie działania VBW Engineering i jej doradców techniczno-handlowych w Polsce i za jej granicami. Stała współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi specjalistów z firmy pozwala na przedstawianie na rynku budowlanym nowych, wyspecjalizowanych rozwiązań, spełniających warunki konkurencyjne pomysłem i jakością, przy zastosowaniu ekonomicznych kryteriów.

Poszukiwani absolwenci kierunków (szczególne umiejętności jakie powinien posiadać absolwent):

W firmie VBW Engineering poszukiwani są absolwenci studiów na kierunkach związanych z branżą klimatyzacji i wentylacji. Szczególni cenione cechy to kreatywność oraz gotowość do podejmowania ambitnych wyzwań przy tworzeniu nowoczesnych technologicznie produktów.

Możliwości kariery zawodowej i perspektyw jakie daje podjęcie pracy w firmie:

Firma VBW Engineering zapewnia możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. Przy produkcji naszych urządzeń wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie oraz osiągnięcia technologiczne. Zapewniamy nie tylko szkolenia pracownicze, oraz inne formy rozwoju, ale także nieocenioną współpracę z kadrą techniczną o wyjątkowym doświadczeniu technicznym w branży klimatyzacji i wentylacji.

www.vbw.pl


Nazwa firmy:

Ventia sp. z o.o.

O firmie (profil działalności):

Ventia Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem produktów dla branży wentylacja i klimatyzacja (HVAC). Spółka jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski marek:

 • KOMFOVENT(centrale wentylacyjne i rekuperacyjne),
 • STAVOKLIMA (kurtyny powietrzne, aparaty g-w, produkty tłumiące),
 • HAVACO (kurtyny powietrzne, materiały montażowe),
 • jak również dystrybutorem produktów do montażu instalacji HVAC.

Ventia jest firmą techniczną, która w swojej działalności skutecznie łączy współpracę z projektantami branżowymi oraz firmami instalacyjnymi. Misją firmy jest wsparcie wszystkich profesjonalistów działających w branży HVAC oraz dystrybucja na polskim rynku sprawdzonych rozwiązań w zakresie wentylacji i klimatyzacji.Ventia. Produkty HVAC, jakich oczekujesz.

Lider branży!

Zdobywca biznesowej nagrody DELTA 2015 przyznawaną przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja za najszybciej rozwijającą się firmę HVAC w Polsce. Ventia zajęła 1 miejsce w kategorii firm do 10 lat działalności.

Poszukiwani absolwenci kierunków (szczególne umiejętności jakie powinien posiadać absolwent):

Preferowane kierunki studiów: inżynieria sanitarna, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo.

Zaangażowanie, efektywność pracy, dyspozycyjność.

Możliwości kariery zawodowej i perspektyw jakie daje podjęcie pracy w firmie:

Stawiamy na rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności. Zapewniamy bezpośredni kontakt z klientem, udział w tworzeniu rozwiązań dla rzeczywistych projektów i realizacji, szkolenia wprowadzające, wsparcie "opiekuna" i szereg innych elementów.

Istniejemy od 10 lat i już zostaliśmy liderem w tej kategorii. Co roku notujmy dynamiczny wzrost. Możesz "rozwijać" się z Nami.

www.ventia.pl