O wydziale

PREZENTACJA WYDZIAŁU (kliknij tutaj)

Wydział Techniki Morskiej i Transportu jest obecnie jednym z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (do końca 2008 roku był jednym z sześciu wydziałów najstarszej szkoły wyższej Szczecina - Politechniki Szczecińskiej).

Historia WTMiT (w skrócie): Pierwsi studenci budowy okrętów rozpoczęli studia na Politechnice Szczecińskiej w 1960 roku na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów. W strukturze organizacyjnej Politechniki Szczecińskiej kształcenie na kierunkach budowa okrętów, a później oceanotechnika prowadzono początkowo w Katedrze, następnie w Instytucie Okrętowym (na prawach wydziału), a od 1991 roku do chwili obecnej - na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. W 2004 roku na Wydziale rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku transport, a w 2009 - na nowym kierunku inżynieria bezpieczeństwa. W 2008 roku na Wydziale studiowało, na różnych poziomach i formach studiów, około 800 osób.

Obecnie na Wydziale kształcimy studentów na 5 atrakcyjnych i elitarnych kierunkach:

 • budowa jachtów,
 • chłodnictwo i klimatyzacja,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • oceanotechnika,
 • transport. 

Zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze prowadzi około 50 pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów).

Wydział posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.


Struktura organizacyjna

W strukturze Wydziału Techniki Morskiej i Transportu funkcjonują następujące jednostki organizacyjne

 • Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki
 • Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
 • Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu
 • Zakład Mechaniki Konstrukcji i Wibroakustyki
 • Zakład Projektowania Jachtów i Statków

Oprócz wymienionych jednostek organizacyjnych, na wydziale funkcjonuje także Dziekanat oraz Laboratorium Informatyczne.

W kadencji 2016-2020 władze wydziału stanowią:

 • Dziekan - dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. nadzw. ZUT,
 • Prodziekan ds. kształcenia - dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz,
 • Prodziekan ds. studenckich - dr Jolanta Sułek,
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Wojciech Tuchowski.