Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 

Al. Piastów 41,

71-065 Szczecin

 

 

sekretariat Dziekana: 91 449 4771

sprawy studenckie: 91 449 4920

pomoc materialna: 91 449 4296

 

fax: 91 449 4737

 

 

www.wtmit.zut.edu.pl

wtmit@zut.edu.p

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WTMiT

Dyżury WKR WTMiT

poniedziałek - piątek

godz. 10.00 - 14.00

 

od 03.07.2017 r. do 28.07. 2017 r.

pok. 26 (parter)

tel.: (91) 449 42 80

e-mail: rekrutacjawtm@zut.edu.pl

 

od 31.07.2017 r. do 01.09. 2017 r.

pok. 307 (III piętro)

tel.: (91) 449 47 50

e-mail: rekrutacjawtm@zut.edu.pl

 

od 04.09.2017 r. do 29.09. 2017 r.

pok. 26 (parter)

tel.: (91) 449 42 80

e-mail: rekrutacjawtm@zut.edu.pl