Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 

Al. Piastów 41,

71-065 Szczecin

 

 

sekretariat Dziekana: 91 449 4771

sprawy studenckie: 91 449 4920

pomoc materialna: 91 449 4296

 

fax: 91 449 4737

 

 

www.wtmit.zut.edu.pl

wtmit@zut.edu.p

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WTMiT

Dyżury WKR zostaną wznowione podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją prosimy o wysłanie zapytania na adres:

e-mail: rekrutacjawtm@zut.edu.pl

Odpowiemy bezzwłocznie.